Ryder Garnsey Replica Pocket: Stallion 700

スポンサーリンク

1.What You Need

①STX Stallion 700

②ECD Hero 2.0 Semihard

③Firethreads Bulk Shooter Lace

2.Sidewall Pattern③ Chenango Top string & sidewall string start
④ skip
⑤ skip
⑥ i(Interlock)
⑦ i
⑧ i
⑨ i
⑩ i
⑪ i
⑫ i
⑬ i
⑭ 1 tie off

3.Tutorial

・Top string

・Sidewall String

・Bottom

・Nyrons & Shooter

・Finish

4.Tutorial Video

Tutorial: Ryder Garnsey Replica Pocket with Stallion700

5.Refferences

6.Playing Highlights

Ryder Garnsey Highlights | 2019 Season
タイトルとURLをコピーしました